top of page

Bedankt voor het inschrijven!

Onverklaarbare lichaamsklachten en het PsycheAls radiodiagnostosch laborant maak ik regelmatig MRI-scans waar de huisarts aangeeft dat iemand lichamelijk klachten heeft die onverklaarbaar zijn maar voor de zekerheid toch een MRI laat maken. Vaak zijn er geen afwijkingen te zien op de MRI-scan. Terwijl de patiënt vaak langere tijd last heeft en gemotiveerd is om iets hieraan te doen. Het komt en gaat en ze hebben er last van. Dit is heel vervelend wanneer je kwaaltjes hebt en er geen verklaring voor is.


Tot 40% van de consulten bij de huisarts betreft lichamelijke klachten waarvoor geen of onvoldoende somatische verklaring gevonden wordt. Uit onderzoek blijkt dat 50-75% van de patiënten opknapt en dat 10-30% van hen na een jaar verergerde klachten heeft. Langdurige, ernstige SOLK komt veel minder vaak voor en heeft een prevalentie van ongeveer 2,5%. Hierbij gaat het om patiënten die de huisarts frequent bezoeken met SOLK klachten.


Wat is SOLK?

SOLK zijn lichamelijke klachten (zoals pijnklachten, moeheid of duizeligheid) functiestoornissen of afwijkende waarneming) die langere tijd duren en waarbij na medisch onderzoek geen of onvoldoende verklaring is gevonden die de klacht verklaart. SOLK kan variëren van kortdurende klachten die in de eerste lijn behandeld worden, tot ernstige, langdurende klachten die in de tweede lijn, de ggz en multidisciplinaire centra worden behandeld. Vaak komen er klachten van spanning, concentratie- en geheugenverlies, slaapproblemen, angst of depressie erbij.


De oorsprong van SOLK klachten is niet makkelijk traceerbaar. Soms gaat SOLK klachten samen met psychische klachten. Voorbeschikkende factoren zijn al aanwezig en vergroten de kans op het ontwikkelen van SOLK. Dit zijn onder andere genetische kwetsbaarheid, jeugdtrauma en omgang met ziekte in de familie. Uitlokkende factoren zijn gebeurtenissen waarna SOLK klachten ontstaat, zoals een ontsteking of letsel, stress of een ingrijpende gebeurtenis.

In standhoudende factoren verhinderen het herstel of doen de klachten toenemen. Denk hierbij aan conditieverlies, ongerustheid en weinig sociale steun. Voorbeeld wanneer je last heb van rug klachten ga je minder snel sporten. Je maakt je ongerust want je voelt pijn klachten die je beperken. Wanneer het op het ene moment wel goed gaat en je wel kan sporten is dit na fijn en heb je gevoel van herstel. Vervolgens kan je op ander moment je bed niet uit kan komen vanwege de pijn en er naar gevoel niks bijzonders is gebeurd begijnen weer zorgen te maken. Vaak is het voor de omgeving moeilijk in te schatten wat er daadwerkelijk aan de hand is. Het steunen en helpen van iemand wordt dan moeilijker omdat het iets ongrijpbaar is waar je geen grip op hebt.


Als SOLK klachten eenmaal zijn ontstaan, kunnen alle factoren tezamen de klachten in stand houden. Helpend werkt om patiëntgerichte consulten te voeren. Hier kan door samenwerking van multidisciplines ervoor zorgen dat de factoren die de SOLK klachten verminderen te motiveren. Een samenwerking van voorbeeld een huisarts, fysio en counselor of GGZ medewerker een combinatie kan zijn die de patiënt helpt om hiervan af te komen. Dit kan een gunstige invloed hebben op de emotionele gezondheid, symptomen, functioneren, fysiologische parameters en pijn die de patiënt ervaart.


Als integratieve counselor betekend dit : Verminderen of opheffen van psychologische factoren of kwetsbaarheid (persoonsgericht); leren omgaan met de klachten (coping gericht); optimaliseren van de omstandigheden voor het herstel van de klachten door de reacties die de klacht in stand houden, op te heffen (klachtgericht). In elke individuele behandeling gaat het om het doorbreken van een vicieuze cirkel van de belangrijkste in standhoudende factoren in relatie tot elkaar en tot de klacht, om zo de omstandigheden voor herstel te optimaliseren. Dat vraagt aandacht voor de balans tussen klachten en krachten van de patiënt. Het scala van behandelingsmogelijkheden is zeer breed. Voornamelijk is dat de client emotionele gezond is ten opzichte van de klacht. Dit heeft natuurlijk invloed op het lichaam. En zal de patiënt ook daarin belemmeringen opheffen en aanpakken.


Heb je te maken met SOLK klachten en bemerk je dat het groot invloed heeft op je gesteldheid neem dan eerst contact met de huisarts op en kan je bij Limbicum Coaching aanmelden voor gratis kennismaking via de website. En bij twijfels of vragen stuur een email. Ik sta je graag te woord.
15 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page